2024. július 24. szerda
Hírek

HungaroMet: 2024. március 28. 20:00

Meteorológiai Világnapi kitüntetések 2024

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a nemzetközi meteorológus közösség minden évben megünnepli a WMO Egyezmény 1950. március 23-ai hatályba lépésének évfordulóját. A hatvannegyedik, 2024-es Meteorológiai Világnap témája: „A klímavédelem élvonalában”. 2024. március 26-án a HungaroMet Nonprofit Zrt. dísztermében került sor a világnapi ünnepségre, ahol a köszöntőket és a szakmai előadásokat követően a kollégák átvették a kitüntetéseket.

A világnapi ünnepségen Szanka Gábor Gyula, a HungaroMet vezérigazgatójának nyitóbeszédét követően dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes (EM) köszöntője hangzott el.Miniszterhelyettes asszony beszédében megköszönte a HungaroMet Nonprofit Zrt. vezetőjének és munkatársainak kiváló szakmai munkáját. Felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy a meteorológusok munkája kiemelkedően fontos hazánk klímapolitikai célkitűzéseinek megvalósításában, illetve az energiabiztonság megteremtésében.

Ezt követően szakmai előadást tartott Bihari Zita és Selmeczi Pál „Éghajlatváltozás Magyarországon: HungaroMet a tudomány és a cselekvés élvonalában” címmel.

A rendezvényen dr. Lakatos Mónika a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke vehette át ünnepélyes keretek között Könczöl Ferenc a MH Légierő Parancsnokság ezredesétől a jogi tagsági szerződést.

A hagyományokhoz híven, a meteorológiai világnapon kerültek átadásra a Schenzl Guidó-díjak és a Pro Meteorológia Emlékplakettek, valamint a Miniszteri Elismerő Oklevelek is. Kiosztásra került az Innováció a Meteorológiáért Díj, és az Év MET-ÉSZ észlelője cím, illetve a kiváló társadalmi észlelőinket is köszöntöttük.


Schenzl Guidó-díj:

 • Kovács Győző Gyula
  Elkötelezetten dolgozott a katonai meteorológiai szakma elismertségéért. Számos oktatási segédanyag, tankönyv megírása, szerkesztése köszönhető odaadó munkájának. A katonai repülőterek észlelőinek képzésében, szakmai felkészítésében és a repülőtéri meteorológiai rendszerek megújításában tett erőfeszítéseinek köszönhetően a katonameteorológiai észlelők a kor színvonalának megfelelő ismereteket sajátíthattak el, a meteorológiai szakállomány pedig a legmodernebb eszközökkel végezhette munkáját. Aktív kutatómunkát végez nyugdíjasként is, a veszprémi meteorológiai mérések és megfigyelések adatfeldolgozása a mai napig a szívügye.

 • Dr. Putsay Mária
  A hazai és nemzetközi meteorológia területén végzett kimagasló tudományos, kutatási, szakmai tevékenységéért kapta a díjat, melynek során a modern technikai oktatási eszközöket intenzíven és hatékonyan alkalmazta az EUMeTrain programban végzett lelkiismeretes munkájában. Az EUMETSAT Scientific Working Groupban Magyarország képviselője volt. A Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) Távérzékelési Szakosztályának elnöke a szakosztály megalakulása óta. Fáradhatatlan energiával, széles körben, a mai napig részt vesz a tudományág népszerűsítésében.


Pro Meteorologia Emlékplakett:

 • Fövényi Attila
  A repülésmeteorológia területén végzett több évtizedes, magas színvonalon végzett operatív tevékenységéért kapta a díjat, melyet sokoldalú szakmai tudással és innovatív hozzáállással lát el. Nevéhez kötődik a repülésre veszélyes időjárási elemek alkalmazott előrejelzési módszertanának kidolgozása és fejlesztése. Munkáját példamutató precizitással, elhivatottsággal végzi.

 • Dr. Gál Tamás Mátyás
  A Szegedi Tudományegyetemen a meteorológia és a klimatológia területén végzett oktatási és oktatásszervezési tevékenységéért, valamint a városklimatológia témakörében folytatott kiemelkedő kutatási munkájáért kapta a díjat. 

 • Dr. Kullmann László
  Az Országos Meteorológia Szolgálatnál eltöltött két évtizedes szakmai munkássága a modellezés és informatika területén számos szakmai osztály elismerését vívta ki. Szaktudása, teherbírása, elhivatottsága és tudásvágya az új területek megismerése iránt példamutató kollégái számára. Feladatait nagy precizitással, új technikák lehetőségeinek kiaknázásával végzi, az operativitás maximális figyelembevétele mellett.

 • Soósné Dr. Dezső Zsuzsanna
  A hazai meteorológusképzésben és tehetséggondozásban betöltött lelkiismeretes és önzetlen munkájáért, a szinoptikus meteorológia területén végzett oktatási és kutatási tevékenységéért, valamint a szakmai közéletben vállalt szerepéért ítélték oda a díjat.


Miniszteri Elismerő Oklevél:

 • Dr. Diószeghy Márta
  Harmincéves szakmai pályafutása során kezdettől fogva kiemelkedő szakmai hűséggel, s példamutató lelkiismeretességgel végzi a munkáját. Feladata a meteorológiai műholdas produktumok hazai alkalmazásának elősegítése, aktív szereplője hazai és nemzetközi távérzékelési együttműködéseknek. Magyarországnak a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezetéhez 1999-ben társult tagként, majd teljes jogú tagként való csatlakozása óta magyar delegáltként részt vesz a Szervezet Bizottságainak munkájában, a döntéshozatal előkészítésében. Az EUMETSAT és a magyar meteorológiai szolgáltató között kiemelkedően tölti be a szakmai kapcsolattartói feladatokat.
 • Gyarmatiné Mészáros Erzsébet Zsuzsanna
  Elkötelezettségéért, értékes és odaadó munkájáért kapta a díjat, mellyel példát mutat a közvetlen munkatársainak, és az őt ismerők is szívesen fordulnak hozzá szakmai segítségért.
 • Erdődiné Molnár Zsófia
  Példaértékű szakmai elhivatottságáért és odaadó munkájáért kapta a díjat, mellyel a tavi viharjelző szolgálat újjászervezését, kialakítását elősegítette. Áldozatkész tevékenységéért, melyet a minőségügyi előírások kidolgozásában, az agrometeorológiai előrejelzések és agroklimatológiai információk közzétételében, az információk fejlesztésében nyújtott.
 • Jenki Szilvia
  Negyvenéves szakmai pályafutása során tevékenysége végig az időjárás-előrejelzéshez kapcsolódott. Hangja, barátságos, közvetlen személyisége mindenkihez közelebb hozza az általa közérthetően előadott elemzéseket. Hosszú időn keresztül az M1 időjárás-jelentő csapatának aktív tagja volt. Az elmúlt évtizedek során kezdettől fogva kiemelkedő szakmai hűséggel és példamutató lelkiismeretességgel végzi a munkáját. A Magyar Meteorológiai Társaság tevékeny tagja.
 • Makó Zoltán
  1981. október 1. óta elkötelezett hivatásos észlelője az Országos Meteorológiai Szolgálatnak. Szakmai felkészültségét, mindig magas színvonalú megbízható munkáját példaképként szeretnénk állítani a jelen és jövő generációja elé.

 
Innováció a meteorológiáért díj:

 • Kelemen Tibor
  A díjazott főként a meteorológiai alkalmazások és eljárások informatikai fejlesztésében valósított meg innovációt. Ezek az alábbiak:
  - A HungaroMet veszélyjelző szolgálatát segítő, jelenleg kvázi-operatív Partner Warning System (PWS) alkalmazás
    háttérfolyamatainak (jelzés szegmens) implementálása.
  - A HungaroMet jégesős szolgálatának előrejelzéseiben alkalmazott jeges és nem-jeges zivataros időjárási helyzeteket
    elkülönítő, statisztikai alapú (több éves adatsort feldolgozó) eljárás alapjainak lefektetése és implementálása.
  - A nagyobb méretű (2 cm feletti) jégmérettel járó jégesős helyzetek előrejelzéséhez szükséges adatbázis feldolgozása,
    és a statisztikai módszerekkel kapott eredmények értékelése.


Év MET-ÉSZ észlelője – 2023 cím:

 • Póth Ariel
  2013-ban, a MET-ÉSZ indulásakor regisztrált Romhányból, azóta közel 10 000 észleléssel gyarapította a nemzeti adatbázist. A Nógrád vármegyei településnek nagy múltja van a meteorológiai mérések téren, hiszen a csapadékmérés 1896-ban indult, majd 1958-tól 1997-ig klímaállomásként is működött. Ariel vállalta, hogy a társadalmi csapadékmérő hálózatunk tagja legyen, s 2018 óta a naponta jelentő állomásaink között végzi magas színvonalon a méréseket. Lelkesedése az időjárás megfigyelése iránt példaértékű.


Kitüntetett társadalmi csapadékmérők, észlelők

 • Csáki Csaba, Abony
  A Csáki család immár harmadik generációja együttesen 75 éve végzi lelkesen, kitartóan a méréseket.
  Négy éve naponta küldik az adatokat.
 • Kozma István, Kemecse
  Ő és korábban édesapja – szintén Kozma István – együtt, 43 éve végzik magas színvonalon a csapadékmérést.
 • Tóth Lászlóné, Gyöngyöspata
  41 éven át példa értékűen végezte a méréseket. Sajnos, megromlott egészsége miatt a tevékenységet nem folytathatja.
 • Kovács Istvánné, Mátyásdomb
  1985 óta, azaz 39 éve észlel kiválóan, elkötelezetten.
 • Gyurgyovics István, Alsószentmárton
  36 éve észlel megbízhatóan.


Gratulálunk és jó egészséget, további sikereket kívánunk minden kitüntetett kollégánknak!


Gratulálunk kitüntetett kollégáinknak! (fotó: Energiaügyi Minisztérium)