2023. december 8. péntek
LÉGKÖR - OMSZ-MMT folyóirat

67. évfolyam 3. szám * 122–180 * 2022. szeptember


AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA

letöltés [pdf: 40188 KB]
Trendvizsgálat: óraértékek hazai hőmérsékleti trendje
Barna Zsófia, Izsák Beatrix, Pieczka Ildikó
DOI:10.56474/legkor.2022.3.1 (122–129. oldal)
 PDF (3733 KB)   |   Összefoglalás

Az éghajlat vizsgálatának jelentős szerepe van meteorológiai kutatásainkban. Ennek kapcsán cikkünkben a napi középhőmérséklet adatsorok, illetve a rendelkezésünkre álló óraértékek (0 UTC, 6 UTC, 12 UTC, 18 UTC) trendvizsgálatát mutatjuk be éves valamint évszakos szinten. Eredményeink szerint a legmagasabb trendértékek a 12 órás adatbázishoz kapcsolhatók. Ennek területi eloszlásához a 18 órás hasonlít leginkább, főként nyáron és ősszel. A legalacsonyabb értékeket pedig a 0 órás esetben kaptuk.


Hőségperiódusok vizsgálata Magyarországon a XX. század elejétől napjainkig
Bokros Kinga, Lakatos Mónika
DOI:10.56474/legkor.2022.3.2 (130–140. oldal)
 PDF (5409 KB)   |   Összefoglalás

A klímaváltozás nyilvánvaló jele térségünkben a magas hőmérsékletekkel kapcsolatos szélsőségek gyakoribbá válása, a hőhullámok tartósságának és intenzitásának növekedése. A változások nyomon követésére általában különböző szélsőséges éghajlati klímaindexeket használnak. Ezekből valósítottunk meg és számoltunk ki néhányat, olyanokat, mint a hőségnapok, forró napok és trópusi éjszakák. Az elemzésekhez homogenizált, interpolált napi méréseket használtunk az 1901–2021 időszakból. Lineáris trendmodellel becsültük a változásokat, annak szignififikáns voltát is megvizsgáltuk. Többféle hőhullám defifiníciót alapul véve származtattuk a hőhullámos napokat. Az OMSZ veszélyjelzései, a Nemzeti Népegészségügyi Központ hőség riasztási rendszere, valamint a Copernicus program „European Health Service” szolgáltatásban Magyarországra elérhető indikátorok alapján összehasonlító elemzéseket végeztünk a hőségperiódusokra vonatkozóan.


Vulkánkitörés - levegőminőség - éghajlat
Kövesi-Lázár Krisztina
DOI:10.56474/legkor.2022.3.3 (141–150. oldal)
 PDF (8665 KB)   |   Összefoglalás

Napjainkban számos kutatás támasztja alá a vulkáni tevékenység éghajlatot befolyásoló hatását. A kitörés során a légkörbe juttatott vulkáni anyag kénben gazdag, ami vízzel reagálva kénsav-aeroszollá alakul. A vulkáni anyag intenzívebb kitörés hatására feljut a sztratoszférába, ahol a magaslégköri futószelek szárnyán könnyedén szétterül nagy területen és akár évekig is ott maradhat. A kénsav-aeroszol felhő sztratoszférikus jelenlétének megannyi veszélyes és messzemenő következménye van: többek közt csökkenő földfelszíni hőmérséklet, emelkedő sztratoszférikus hőmérséklet, ózonbontás. Mivel reális statisztikai eséllyel a jövőben is várhatók kiemelt jelentőségű kitörések, fontos tisztában lenni a vulkáni tevékenység hatásaival, és tanulni a múltbéli események következményeiből. A cikkben bemutatásra kerül néhány jelentős vulkáni tevékenység a közeli és távoli múltból egyaránt, valamint azok éghajlatra és társadalomra gyakorolt hatásai.


Társadalmi csapadékmérő állomás Mernyén
Ötvös Tamás
DOI:10.56474/legkor.2022.3.4 (151–156. oldal)
 PDF (2434 KB)   |   Összefoglalás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérőhálózatában – az automata állomások mellett – több száz  hagyományos társadalmi csapadékmérő állomás működik mind a mai napig, amelyek észlelői közül egyre többen napi rendszerességgel, online módon küldik méréseiket, megfifigyeléseiket a Szolgálat központi adatbázisába. E csapadékmérő állomások egyike működik több évtizede Mernyén. A község az R 67-es gyorsforgalmi út mellett, Kaposvártól 17 km-re északra, a Balaton déli partjától 33 km-re fekszik. Cikkemben szeretnék rövid történeti áttekintést adni a mernyei csapadékmérő állomásról, néhány érdekes időjárási eseménnyel, mérési adattal.


Az országos villamosenergia-rendszer irányítása
Kovács Gergely
DOI:10.56474/legkor.2022.3.5 (157–161. oldal)
 PDF (2556 KB)   |   Összefoglalás

A ma élő embernek az áram ugyanolyan természetes, mint a levegővétel. Amikor bekapcsoljuk a porszívót, kimossuk a ruhákat, vagy éppen levágjuk a füvet, a mozdulat automatikus, bedugjuk a dugót a konnektorba. De vajon mi van a konnektor mögött? Hogyan kerül oda az áram, és mi a Rendszerirányító szerepe mindebben?


Látogatás a MAVIR Országos Diszpécser Szolgálat központjában
Dobi Ildikó

Élménybeszámoló a Magyar Meteorológiai Társaság XXXVIII. Vándorgyűléséről
Dobi Ildikó

Kiváló társadalmi észlelők világnapi kitüntetése
Tóth Róbert, Kiss Márton

2022 nyarának időjárása
Szolnoki-Tótiván Bernadett