2023. szeptember 25. hétfő
LÉGKÖR - OMSZ-MMT folyóirat

63. évfolyam 1. szám * 63. évfolyam * 2018. 1. szám * 1–64 oldal


AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA

letöltés [pdf: 45942 KB]

TARTALOM

Pálné Tóth Bernadette és Bonta Imre: Búcsú dr. Tóth Páltól


TANULMÁNYOK

Schmeller Gabriella és Sarkadi Noémi: A részletes mikrofizikai séma alkalmazása a csapadékkémiai folyamatok modellezésében

Kondor Boglárka: A Budapesten mért főbb légszennyező anyagok tér-és időbeli eloszlásának vizsgálata 2003 és 2014 között

Károssy Csaba: A Kárpát-medence Péczely-féle makroszinoptikus időjárási helyzeteinek katalógusa, 1881‒2015


KRÓNIKA

Tóth Róbert: Jelentős eredményeket ért el a Montreali Jegyzőkönyv első 30 éve

Walkovszky Attila: Volt egyszer egy biometeorológia csoport. Egy aranydiplomás visszaemlékezései

Németh Ákos: A Magyar Meteorológiai Társaság Hírei Rendezvényeink 2017. január 1. és december 31. között

Sáhó Ágnes: Meteorológiai Világnap − 2018. március 23.

Bíróné Kircsi Andrea: A 2017. év időjárása

Bíróné Kircsi Andrea: 2017/2018 telének időjárása