2024. június 15. szombat
LÉGKÖR - szakmai tájékoztató folyóirat
Emlékülés Götz Gusztáv születésének 90. évfordulójára
Szépszó Gabriella, Haszpra Tímea, Horányi András, Kalmár Tímea, Kristóf Erzsébet, Szintai Balázs, Tóth Helga
DOI:10.56474/legkor.2024.1.1 (2–11. oldal)
 PDF (2970 KB)   |   Összefoglalás

Götz Gusztáv születésének 90. évfordulójára a Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) Légkördinamikai Szakosztálya 2023. november 6-án egy emlékülést szervezett. Elsőként olyan kollégák osztották meg emlékeiket, akik személyesen ismerték őt, majd ezt néhány fifiatal kolléga előadása követte, akik az elmúlt években elnyerték az MMT Götz Gusztávról elnevezett publikációs díját. Az emlékév alkalmából egy szakmai kvíz is összeállításra került, melyet nagyrészt a Káosz és prognosztika című könyv ihletett.


Utánpótlás-nevelés a numerikus modellezés szakterületen
Szépszó Gabriella
DOI:10.56474/legkor.2024.1.2 (15–17. oldal)
 PDF (2198 KB)   |   Összefoglalás

A modellezés iránt érdeklődő meteorológus hallgatók számára az egyetemi képzésük kulcseleme a numerikus modellezés oktatása, aminek alapját az ELTÉ-n a numerikus előrejelzés című tantárgy jelenti. A tantárgy többévtizedes múltra tekint vissza, mely miközben megtanítja a meteorológiai modellekben használt numerikus módszerek elméleti hátterét, lehetőséget ad a hallgatóknak a gyakorlati alkalmazásra is, évről évre követve a szakterület fejlesztéseit. Az órákat a HungaroMet Nonprofit Zrt. szakemberei tartják, akik így közvetlen kapcsolatba tudnak kerülni leendő munkatársaikkal. A jelen írás a Magyar Meteorológiai Társaság Dévényi Dezső születésének 75. évfordulójára 2023. december 7-én rendezett ülésen elhangzott előadás összefoglalója.


Metán: az ózonképződéstől az éghajlatváltozásig
Haszpra László
DOI:10.56474/legkor.2024.1.3 (18–24. oldal)
 PDF (2149 KB)   |   Összefoglalás

A metán a légkörben legnagyobb mennyiségben előforduló szerves vegyület. Kémiai reakciói révén meghatározó szerepet tölt be a troposzferikus ózonképződésben, üvegházhatású gázként pedig nem elhanyagolható mértékben befolyásolja a Föld éghajlatát. A tanulmány áttekinti a légköri metán forrásait és nyelőit, a metán által vezérelt légköri kémiai folyamatokat, továbbá a metánkoncentráció időbeli alakulását.


Hőmérsékleti extrémumok Európában várható alakulásának elemzése az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Interaktív Atlasza alapján
Divinszki Ferenc, Kis Anna, Pongrácz Rita
DOI:10.56474/legkor.2024.1.4 (25–32. oldal)
 PDF (3296 KB)   |   Összefoglalás

Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) 2021–22-ben publikálta a klímaváltozással kapcsolatos 6. Értékelő jelentését. Ennek részeként elérhetővé vált az adatsorokat, szcenáriókat egy helyen összegyűjtő Interaktív Atlasz is. Ennek segítségével cikkünkben a három európai IPCC-nagyrégióban hőmérsékleti extrémumok jövőben várható gyakoriságát vizsgáltuk. Az összehasonlított szcenáriók és területek közül a forró napok számában a legnagyobb növekedést az RCP8.5 és a Mediterrán nagyrégió esetén kaptuk (átlagosan 29 nap a 2081–2100 időszakra az 1986–2005 referencia-időszakhoz képest). Összességében a kisebb sugárzási kényszer változások esetén, illetve az Észak-Európa nagyrégióban várhatók kisebb mértékű gyakoriság-növekedések, sőt, itt az RCP2.6 szcenárió szerint nem is várható változás a 35 °C-ot meghaladó maximumhőmérsékletű napok évi számában.


A 2022-2023-as téli szezon összefoglaló elemzése a Bükk-fennsíki Mohos-töbör és Vörösmeteor-töbör mérései alapján
Dobos András, Kerékgyártó Róbert, Dobos Endre
DOI:10.56474/legkor.2024.1.5 (33–40. oldal)
 PDF (5251 KB)   |   Összefoglalás

A Bükk-fennsíki töbrök különleges, a környezetüknél jóval hidegebb mikroklímával rendelkeznek, a töbrökben kialakuló hideg-légmedence (inverziós légrétegződés) hatás miatt. Ezek a töbrök lehetnek Magyarország hidegpólusai. 2022 nyarán a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézetének közreműködésével új meteorológiai mérőállomással bővült a Bükk-fennsíki mérőhálózat, melyet a Zsidó-réti Mohos-töbörben helyeztek ki. A Kerékgyártó Róbert és csapata által a Vörösmeteor-töbörben üzemeltetett állomással együtt immár két automata, online állomás küldi az élő adatokat a töböraljakból. Az új adatok birtokában lehetőség nyílik az eltérő domborzati, geometriai és növényborítottsági adottságokkal rendelkező Mohos- és Vörösmeteor-töbrök összehasonlító elemzésére a 2022/23-as téli szezon viszonylatában.


A jégeső előrejelzés verifikációja
Baár Péter, Csirmaz Kálmán, Kelemen Tibor
DOI:10.56474/legkor.2024.1.6 (41–47. oldal)
 PDF (2488 KB)   |   Összefoglalás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat 2018 óta végez jégeső előrejelzést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére. Az előrejelzés során kiadott riasztások verififikációjához megalkottunk egy úgynevezett radaros jeges feltételt, aminek segítségével a radarmérések alapján kellő tér- és időbeli pontossággal meg tudjuk határozni, hogy a konvektív cellák nagy valószínűséggel okoznak-e felszínt elérő jégesőt. Emellett az ECMWF modellből számolt konvektív paramétermezőket is vizsgáltuk, hogy megtudjuk, elkülöníthetők-e a felszínt elérő jégszemeket produkáló zivatarok kialakulásának körülményei a nem jeges zivatarokétól. Ez a tanulmány betekintést enged a fent említett radaros és modell alapú jegesség meghatározásának módszertanába, valamint bemutatja a verififikáció során felhasznált legfontosabb mutatókat és a 2023-as év eredményeit.


75 éve született Dévényi Dezső
Ihász István

Interjú Radnóti Gáborral (nyugdíjba vonulása alkalmából)
Szépszó Gabriella

2023 őszének időjárása
Paszternákné Marton Annamária, Szentes Olivér

A 2023 őszének időjárása agrometeorológiai szempontból
Erdődiné Molnár Zsófia, Kovács Attila Viktor

Hírek

Kislexikon

A 68. évfolyam (2023) szerzői

LÉGKÖR folyóirat