2024. április 12. péntek
Hírek

HungaroMet: 2014. október 9. 13:39

Radar projekt zárórendezvény

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a Környezet és Energia Operatív Program keretében az e-környezetvédelem területén benyújtott, „A magyarországi időjárási radarhálózat bővítése és csapadékmérési adatainak minőségi javítása” című, KEOP-6.3.0/2F/11-2011-0001 számú pályázatával támogatást nyert. A projekt célkitűzéseiről, az elvégzett feladatokról az OMSZ honlapján található bővebb tájékoztatás. A Támogatási Szerződés 2012. február 1-én történt aláírását követően az építkezésre és a szükséges műszerek, berendezések beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárások lefolytatása után a projekt célfeladatai megvalósításra kerültek. Megépült a radartorony, beszerzésre, telepítésre került 14 cseppspektrum-mérő berendezés, beüzemelésre került az új időjárási radar.

A projekt zárórendezvényére 2014. október 13-án kerül sor. A sajtónyilvános program Szentes-Lapistón kezdődik az új radar átadásával és a radartorony megtekintésével, majd a Szentesi Megyeházán folytatódik a projekt eredményeinek bemutatásával és sajtótájékoztatóval.

A projekt célja egy negyedik meteorológiai radar üzembe helyezése volt a szentesi kistérséghez tartozó Lapistó melletti katonai területből leválasztott telekrészen, mellyel lehetőség nyílik a Dél-Alföld régió és a közvetlen országhatáron kívüli területek lefedettségének javítására. A projekt fő elemének hasznosulása elsősorban a Dél-Alföld régióra, további elemei pedig az egész országra kiterjednek.

Az utóbbi években egyre gyakrabban alakulnak ki felhőszakadások, pusztító jégverések. A heves időjárási események megfigyelésének, előrejelzésének elengedhetetlen eszközei az időjárási radarok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat az elmúlt években is jelentős fejlesztéseket hajtott végre a veszélyes időjárási folyamatok ultrarövidtávú előrejelzéséhez szükséges úgynevezett intenzív megfigyelések, meteorológiai távérzékelési megfigyelőrendszerek területén. Ezek közé tartozik az országos időjárási radarhálózat is, amely alapvetően a csapadékesemények megfigyelését, intenzitásuk mérését és az események időbeli nyomon követését végzi. A csapadék nagyfelbontású területi és időbeli eloszlásának meghatározása elengedhetetlen a heves időjárási eseményeknél (pl. zivatarok, jégeső), az élet és vagyonvédelmi riasztásoknál. Az időjárási radarok méréseinek korlátai is vannak. A radar telepítési pontjától távolodva a mérő impulzusnyaláb egyre messzebb kerül a föld felszínétől, valamint egyre nagyobb térfogatra tágul, ami a mérések pontosságát, megbízhatóságát rontja. A nemzetközi tapasztalatok és a hazai mérések alapján elmondható: a nagyobb pontosság érdekében törekedni kell arra, hogy a mérésekkel lefedett terület pontjai ne legyenek 100-120 km-nél távolabb egy-egy radarállomástól. Megállapítható, hogy az országosan kiegyensúlyozott pontosságú időjárási radarmérésekhez szükség volt az OMSZ időjárási radarhálózatának bővítésére a Dél-Alföld régióban. A telepített radarberendezés alapvető jellemzőit tekintve illeszkedik a jelenlegi három berendezésből álló hálózathoz. A beruházással olyan, az egész országot lefedő, egységes radarhálózat jött létre, amely megfelel a jelen kihívásainak, segítséget nyújt a napjainkban oly gyakran előforduló veszélyes időjárási helyzetek előrejelzésében, viharok okozta károk megelőzésében.

A projekt részeként a tizennégy meteorológiai állomáson összesen tizennégy darab, úgynevezett cseppspektrum mérő berendezést is elhelyeztünk. Ezek kiegészítő információkat nyújtanak a radarhálózat adatainak kalibrálásához, a csapadékmérések nagyobb megbízhatóságú korrekciójának érdekében.

A beruházás a KEOP Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem) pályázati konstrukcióban valósul meg, 85%-ban Európai Uniós támogatásból. A fennmaradó részt a központi költségvetés fedezi. A fejlesztés eredményeként európai szinten is kiemelkedő, a legújabb technikai vívmányoknak megfelelő eszközökből álló rendszer jött létre. A projekthez kapcsolódó munkálatok befejeződtek, az új radar 2015-ben áll operatív üzembe. A radar mérési információk az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján ingyenesen elérhetőek lesznek az állampolgárok számára.


Kapcsolódó OMSZ hírek:


Kapcsolódó oldalak: