2024. július 25. csütörtök
IPCC jelentések

HungaroMet: 2018. július 10. 16:21

IPCC 5. értékelő jelentés döntéshozói összefoglalója

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Országos Meteorológiai Szolgálat közreműködésével 2016. március 23-án, a Meteorológiai Világnapon magyar nyelven is hozzáférhetővé vált az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) Ötödik Értékelő Jelentéséből a politikai döntéshozók számra készült összefoglaló, ami az értékelés legfontosabb kijelentéseit tartalmazza.

HungaroMet: 2012. március 5. 13:38

Az IPCC Tematikus Jelentéséhez kapcsolódó magyarországi eredmények

A jövőbeli változások előreláthatóan világszerte növelik a klímaváltozással szembeni sérülékenységet, kitettséget és az éghajlati katasztrófákból származó veszteségeket. A javaslatok kiemelik a felkészülés kulcsszerepét és a veszélyforrások megfelelő kezelését. Mindazonáltal regionális felkészülési stratégiák kidolgozásához részletesebb információkra van szükség, amire a célzott finom-felbontású, regionális vizsgálatok nyújtanak lehetőséget. A SREX Döntéshozói Összefoglaló megjelenése jó alkalom arra, hogy bemutassuk a szélsőséges éghajlati események hazai előfordulásában tapasztalt és várható változásokat egy SREX-hez hasonló HREX (Hungarian Report on Extreme Events) jelentés formájában.

HungaroMet: 2012. január 5. 13:00

IPCC 2011. évi Tematikus Jelentése

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) 2011. évi Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület 2011 novemberében megtartott ülésén jóváhagyta azt a döntéshozói összefoglalót, amely az "Szélsőséges események és katasztrófák kockázatának kezelése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítése érdekében" (SREX) című Tematikus Jelentés fő eredményeit tartalmazza. A döntéshozók számára összeállított és az ülésen részt vevő kormányzati delegációk által soronként elfogadott, 29 oldalas összefoglaló a teljes SREX jelentés 740 oldalas tanulmányán alapszik, melyet az IPCC Negyedik Értékelő Jelentését követően megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási jelentések feltárásával és elemzésével állították össze.

A magyar fordítás letölthető az oldalról.

HungaroMet: 2012. január 4. 13:00

IPCC 2007. évi jelentése

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) 2007. évi Helyzetértékelő Jelentése

Az IPCC az ENSZ hat hivatalos nyelvén adja közre Jelentéseit. A jelen Döntéshozói Összefoglaló emiatt nem tekinthető az IPCC "Climate Change 2007" három kötete "Summary for Policymakers" hivatalos, az IPCC által ellenőrzött fordításának. A fordításokat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felkérésére az Országos Meteorológiai Szolgálat által megbízott fordítók, szaklektorok végezték, illetve ellenőrizték, attól a szándéktól vezérelve, hogy a szövegek a lehető legpontosabban tükrözzék az IPCC eredeti megfogalmazásait.


A magyar fordítás letölthető az oldalról.