2024. július 22. hétfő
LÉGKÖR - szakmai tájékoztató folyóirat

57. évfolyam 4. szám * 57. évfolyam * 2012. 4. szám * 133–192 oldal


AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
ÉS A MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA

letöltés [pdf: 5730 KB]

TARTALOM

Dunkel Zoltán: Megemlékezés Justyák Jánosról


TANULMÁNYOK

Weidinger Tamás: Mikrometeorológiai mérések az ELTE Meteorológiai Tanszékén

Ács Ferenc és Breuer Hajnalka: A talaj szerepe a meteorológiában és a klimatológiában

Barcza Zoltán, Haszpra László, Hidy Dóra, Gelybó Györgyi és Dobor Laura: A légkör és a bioszféra közötti
     szén-dioxid csere vizsgálata

Bartholy Judit, Pongrácz Rita, Práger Tamás, Pieczka Ildikó, Torma Csaba és Kelemen Fanni: Regionális
     klímamodellek adaptációja, parametrizációs kísérletei a Kárpát-medence térségére

Bartholy Judit, Radics Kornélia és Péliné Németh Csilla: Hazánk szélklímája, a szélenergia hasznosítása: múlt, jelen, jövő

Havasi Ágnes és Faragó István: Alkalmazott matematika a meteorológiában

Matyasovszky István: Néhány statisztikus módszer az elméleti és alkalmazott klimatológiai vizsgálatokban

Mészáros Róbert, Lagzi István, Kolozsi-Komjáthy Eszter, Leelőssy Ádám, Steierlein Ákos és Nagy Roland: Légköri terjedési és
     ülepedési modellek fejlesztése és alkalmazása

Pongrácz Rita, Bartholy Judit, Kis Anna, Miklós Erika és Törék Orsolya: Extrém éghajlati indexek várható tendenciái
     modell-szimulációk eredményei alapján

Dezső Zsuzsanna, Bartholy Judit, Pongrácz Rita és Lelovics Enikő: Városi hősziget vizsgálatok műholdas és állomási
     mérések alapján

Weidinger Tamás, Horváth László, Kiss Győző, Takács Zita, Pogány Andrea, Bozóki Zoltán, Mohácsi Árpád, Bordás Árpád,
     Machon Attila, Istenes Zoltán, Grosz Balázs, Gyöngyösi András Zénó és Eredics Attila: Mikrometeorológiai mérések az
     EU FP6 NitroEurope programban – az ELTE Meteorológiai Tanszék részvétele

Gyöngyösi András Zénó, André Karolina, Horányi András, Mile Máté, Szépszó Gabriella, Tasnádi Péter és Weidinger Tamás:
     Numerikus meteorológiai modellfuttatások az ELTE Meteorológiai Tanszékén

Kelemen Fanni Dóra, Bartholy Judit, Pongrácz Rita: A mediterrán ciklonok klimatológiai vizsgálata reanalízis
     adatok alapján


Somfalvi-Tóth Katalin: Kisenciklopédia

Németh Ákos: A Magyar Meteorológiai Társaság hírei

Rajhonáné Nagy Andrea: 2012 őszének időjárása

Térey János: A fiatal nyár

LÉGKÖR folyóirat