2024. április 19. péntek
Hírek

HungaroMet: 2012. február 20. 14:00

Az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlatváltozással foglalkozó kérdőíveinek kiértékelése

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Klímamodellező Csoportja egy kérdőívet állított össze és tett közzé 2011 áprilisában abból a célból, hogy felmérjük, a közvélemény hogyan és honnan tájékozódik az éghajlatváltozásról, milyen valós vagy téves információi vannak ezzel kapcsolatban, s mennyire kezeli fenntartásokkal az erről szóló híreket.

A kérdéseket közel ezer kitöltő válaszolta meg 2011. július 31-éig, s a válaszok értékelését a 2011 augusztusi híradásban tekinthetik meg az érdeklődők.

A kitöltők javaslatainak figyelembevételével egy újabb kérdőívet készítettünk, kevesebb, de célirányosabb kérdésekkel, melyek ugyanakkor lehetőséget adtak a válaszadó véleményének részletes kifejtésére. Az őszi kérdőívre 2011. október 31-éig beérkezett válaszok kiértékelését elvégeztük, s a két kérdéssorozattal kapcsolatos tapasztalatainkat és megállapításainkat először egy szakmai fórumon mutattuk be 2011. december 13-án. A kiértékelés eredményeit az előadást követő szakmai vita következtetéseivel kiegészítve az alábbi dokumentumokban foglaljuk össze:

  1. A válaszok átfogó, általános elemzése;
  2. A válaszok statisztikáit kérdésenként bemutató melléklet;
  3. A kitöltők által a kérdőívvel kapcsolatosan tett észrevételek, megjegyzések, javaslatok kérdésenként csoportosítva.

A kitöltők közül sokan jelezték, hogy szívesen részt vennének olyan szakmai ismeretterjesztő előadásokon, melyek témája az éghajlatváltozás. Erre 2012. március 21-én 14 órakor kerül sor, az Országos Meteorológiai Szolgálat központjában. A rendezvényen rövid előadások keretében bemutatjuk az éghajlat általános jellemzőit és az éghajlati rendszer elemeit; a múltbeli mérések segítségével elemezzük az elmúlt néhány évtizedben bekövetkezett változásokat; ismertetjük a jövőbeli változások számszerűsítésére alkalmazott éghajlati modellezés módszertani alapjait és legfontosabb eredményeit. A részletes program és az előadások letölthetők.

Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik időt szántak a kérdőív kitöltésére, külön kiemelve azokat a visszatérő kitöltőket, aki kíváncsiak voltak arra, miben változtattunk a korábbiakhoz képest. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a válaszaik és észrevételeik segítségével közelebb kerültünk ahhoz, hogy tudományos eredményeinket közérthetően, mégis információ-veszteség nélkül tudjuk átadni. Terveink között szerepel egy témával kapcsolatos ismeretterjesztő honlap készítése, melynél felhasználjuk majd a kérdőívek során gyűjtött tapasztalatokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Klímamodellező Csoportjának kutatásairól, eddig elért eredményeiről és jövőbeli terveiről a http://www.met.hu/nmo/climate honlapon tájékozódhat.

2012. február 20.