2021. május 18. kedd
Rendezvények

OMSZ: 2017. október 25. 18:39

43. Meteorológiai Tudományos Napok – 2017


Mikro- és mezoskálájú légköri folyamatok modellezése

2017. november 23-24.
Budapest

Meghívó [pdf: 92 KB]

Előadások

Thomas Foken Present status about micrometeorology  
Geresdi István Részletes mikrofizikai modell: új lehetőségek a felhőkben lejátszódó folyamatok tanulmányozására PDF 
Horváth Ákos
Nagy Attila
Németh Péter
Mezometeorológia: cirkulációs rendszerek, jelenségek, előrejelzések PDF
Bozó László Skálafüggő nyomanyag-terjedési folyamatok  
Kristóf Gergely
Füle Péter
Szennyezőanyag- és impulzus-transzport városi határrétegben PDF
Unger János
Gál Tamás
A városi hősziget jelenségköre és modellezési lehetőségei PDF
Gál Csilla Viktória Városi tér szerkezete és hatása a mikroklímára  
Balogh Miklós A mikroskálájú modellek turbulencia peremfeltételeiről PDF
Lancz Dávid
Szintai Balázs
Új turbulencia parametrizációs eljárások az AROME modellben PDF
Faragó István
Havasi Ágnes
Zahari Zlatev
A Richardson-extrapoláció és alkalmazása a Dániai Euleri Modellben PDF
Ács Ferenc
Mona Tamás
Salavec Péter
Weidinger Tamás
A felszín szerepe Pannon-medence térségében a keveredési rétegvastagság napi menetének alakulásában PDF
Sarkadi Noémi
Geresdi István
Mikrofizikai folyamatok zivatarokban, zivatarláncokban  
Lábó Eszter
Geresdi István
A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése PDF
Torma Csaba A domborzat és a rácsfelbontás hatása a legkorszerűbb regionális klímamodellek csapadékbecslésére: európai esettanulmányok PDF
Breuer Hajnalka
Göndöcs Júlia
Pongrácz Rita
Bartholy Judit
A felszíni adatbázisok jelentősége Budapest hőszigetének numerikus modellezésében PDF
Zsebeházi Gabriella
Szépszó Gabriella
Új családtag a klímamodellezésben: a felszíni modellek, mint a városi éghajlati hatásvizsgálatok eszköze PDF
Szintai Balázs
Homonnai Viktória
Szűcs Mihály

Az AROME modell optimalizálása veszélyes időjárási helyzetek előrejelzéséhez

PDF
Nagy Attila A WRF modell operatív alkalmazása a veszélyes konvektív folyamatok előrejelzéséhez  
Bottyán Zsolt
Wantuch Ferenc
Gyöngyösi András Zénó
Kardos Péter
Tuba Zoltán
Különböző modell megközelítések és UAS mérések a repülések korszerű meteorológiai támogatásához PDF
Mészáros Róbert
Leelőssy Ádám
Lagzi István László
Kovács Attila
Csapó Péter
Levegőkémiai mérések és modellezés lokálistól regionális skáláig PDF
Ferenczi Zita
Homolya Emese
A levegőminőség előrejelzés modellezésének háttere és gyakorlata az Országos Meteorológiai Szolgálatnál PDF
Horváth Zoltán
Fülep Dávid
Kocsis A. Tihamér
Liszkai Bence
Egy általános, cloud-alapú szoftverkeretrendszer városi légszennyeződés modellezésére  
Molnár Ágnes
Imre Kornélia
Tóth Ádám
Kiss Gyula
A látótávolság és aeroszol részecskék  
Jánosi Imre Mikrofizikai, kémiai és dinamikai mérések globálisan csatolt atmoszferikus kémiai modellek fejlesztéséhez: a StratoClim PROJECT  
Fodor Nándor
Pásztor László
Horváth Ferenc
Czúcz Bálint
Illés Gábor
Molnár András
A talajfelszín-bioszféra-légkör kölcsönhatások szerepe a növényprodukciós modellezésben PDF
Krámer Tamás
Torma Péter
Szél hatása a sekély tavak hőmérsékleti rétegzettségére  

 


Poszterek

Horváth Gyula
Sebők István
Nagy Zoltán
Steib Roland
Szini Hajnalka
A hazai meteorológiai mérőrendszer alkalmazása a mezoskálájú folyamatok analízisében PDF
Szűcs Mihály Parametrizált tendenciák sztochasztikus perturbációja ensemble előrejelzésekben PDF
Vránics Dávid Ferenc
Lovas Róbert
Kardos Péter
Gyöngyösi András Zénó
Bottyán Zsolt
Palik Mátyás 
Szoftver konténer technológia alkalmazása időjárási modell finomhangolására különböző platformokon PDF
Gyöngyösi András Zénó
Bordás Árpád
Weidinger Tamás
Sivatagi konvektív határréteg vizsgálata numerikus modell segítségével PDF
Cséplő Anikó
Lemler Tünde
Geresdi István
A köd gyakoriságának és egyéb jellemzőinek alakulása az elmúlt 60 évben Magyarországon PDF
Kántor Noémi
Gulyás Ágnes
Gál Csilla Viktória
Mikroklíma modellezés a városi közterülettervezés szolgálatában PDF
Kristóf Gergely
Füle Péter
Szennyezőanyag- és impulzus-transzport városi határrétegben PDF
Haszpra László
Hidy Dóra
Barcza Zoltán
A bioszféra és a légkör közötti dinitrogén-oxid forgalom meghatározása magas mérőtornyos eddy-kovariancia méréstechnikával PDF
Kolláth Kornél
Kolláth Zoltán Sámuel
Éjszakai égbolt kamera felvételek és szimulált égképek. A fényszennyezés mérésével és modellezésével összefüggő meteorológiai alkalmazások  
Weidinger Tamás
Tasnádi Péter
Horváth Ákos
Ács Ferenc
A mezo- és mikrometeorológia oktatása az ELTE Meteorológus MSc képzésében PDF

 


 
Kapcsolódó dokumentumok

Rendezvények