2024. július 13. szombat
Rendezvények

HungaroMet: 2022. október 26. 12:10

48. Meteorológiai Tudományos Napok – 2022


Életterünk a légkör – Megfigyelés, modellezés, előrejelzés

2022. november 17-18.
Budapest

Ülések programja

2022. november 17. csütörtök

1. szekció (plenáris előadások)

Levezető elnök: Bozó László MTA rendes tagja
09.00 – 09.10 Megnyitó  
09.10 – 09.35 Tasnádi Péter kandidátus: Légköri hullámmozgások elmélete és gyakorlati vonatkozásai PDF
09.35 – 10.00 Barcza Zoltán PhD, Fodor Nándor PhD: A víz-, szén- és nitrogénforgalom vizsgálata agro-ökoszisztémákban PDF
10.00 – 10.25 Gelencsér András MTA levelező tagja: A légköri aeroszol hatás evolúciója a közelmúlt éghajlatváltozásában PDF


2. szekció
(megfigyelés)

Levezető elnök: Bartholy Judit MTA doktora
11.00 – 11.15 Bozóki Zoltán MTA doktora, Horváth László MTA doktora, Huszár Helga PhD, Nagy Zoltán MTA doktora, Pintér Krisztina PhD, Torma Péter PhD, Weidinger Tamás kandidátus: Nyitott fotoakusztikus kamra alkalmazása vízgőzfluxus mérésére PDF
11.15 – 11.30 László Elemér PhD: Csapadékizotópok mérése az Atommagkutató Intézetben PDF
11.30 – 11.45 Bozóki Tamás, Sátori Gabriella MTA doktora, Prácser Ernő PhD, Bór József PhD, Steinbach Péter PhD, Szabóné André Karolina, Buzás Attila: A globális zivatartevékenység monitorozása
Schumann-rezonancia mérések segítségével
PDF
11.45 – 12.00 Haszpra László MTA doktora: Magyarország a pánerurópai Integrált Szén-megfigyelési Rendszerben PDF
12.00 – 12.15 Bottyán Zsolt PhD, Kardos Péter, Gyöngyösi András Zénó, Tuba Zoltán PhD, Vránics Dávid:
Innovatív megoldások a repülések meteorológiai támogatásában
PDF


3. szekció (modellezés)

Levezető elnök: Gelencsér András MTA levelező tagja
13.45 – 14.00 Szépszó Gabriella PhD: Az AROME modellen alapuló numerikus időjárás-előrejelző rendszer fejlesztései PDF
14.00 – 14.15 Szintai Balázs PhD, Tóth Helga: Vegetációs paraméterek prognosztikus számítása az AROME numerikus időjárás előrejelző modellben PDF
14.15 – 14.30 Peterka András, Geresdi István MTA doktora: Ködök mezoskálájú modellezése egy új WRF mikrofizikai parametrizáció segítségével PDF
14.30 – 14.45 Weidinger Tamás kandidátus, Parászka Viola, Balogh Edina, Fritz Petra, Arun Gandhi, Mendyl Abderrahmane, Tordai Ágoston Vilmos: CNOSSOS-EU újgenerációs zajterjedési modell felépítése és meteorológiai adatháttere PDF
14.45 – 15.00 Haszpra Tímea PhD: Légköri szennyeződések terjedésének vizsgálata sokasági éghajlati szimulációkban változó éghajlat esetén PDF


4. szekció
(előrejelzés)

Levezető elnök: Geresdi István MTA doktora
15.30 – 15.45 Ferenczi Zita PhD, Lázár Krisztina, Tóth Anita: Levegőminőség modellezése: értékelés, előrejelzés, tervezés PDF
15.45 – 16.00 Szabó Péter, Péliné Németh Csilla PhD: Adatoktól az előrejelzésig – fejlesztések a katonai meteorológiai prognózisok szolgálatában PDF
16.00 – 16.15 Kurcsics Máté, Horváth Ákos kandidátus: Lejtőviharok modellezése PDF
16.15 – 16.30 Fövényi Attila, Kiss Győző: Látástávolság előrejelzése az OMSZ Repülésmeteorológiai Osztályán PDF
Zárszó: Geresdi István MTA doktora  


2022. november 18. péntek

Tematikus nap: tudományalapú tanulás, tanítás a középiskolákban

Levezető elnök: Breuer Hajnalka PhD
09.00 – 09.05 Breuer Hajnalka PhD: Köszöntő  
09.05 – 09.25 Ütőné Visi Judit PhD: Meteorológia a földrajzoktatásban PDF
09.25 – 09.45 Tasnádi Péter kandidátus: Meteorológia a középiskolában és a tanárképzésben –
Tantervek, ismeretek, követelmények
PDF
09.45 – 10.05 Buránszkiné Sallai Márta PhD: Meteorológiai ismeretek újszerű tanítása PDF
10.05 – 10.25 Molnár Beáta, Weidinger Tamás, a földrajztudomány kandidátusa, Lucz Ildikó, Nógrádi Zsófia,
Tasnádi Péter, a fizikai tudomány kandidátusa
: Meteorológiai jelenségek a fizikaórán
PDF
Levezető elnök: Buránszkiné Sallai Márta PhD
10.45 – 11.05  Weiszburg Tamás PhD: Országos szélhámosság vagy kitörési esély? –
Lehetőségek és kockázatok az új felső tagozatos természettudományi tanárképzésben
PDF
11.05 – 11.25  Czippán Katalin, Matolcsy Miklós: A Zöld Föld oktatási program –
Naprakész tanítás és tanulás az élhető világért
PDF
11.25 – 11.45  Ágoston-Kostyál Csilla PhD, Varga Attila PhD: Klímaszorongás: Fokozzuk vagy kezeljük? PDF
12.00 – 13.45  Kiscsoportos workshop a meteorológia oktatásról; moderátor Breuer Hajnalka PhD  
13.45 – 14.00 Breuer Hajnalka PhD: Workshop tanulságok összesítése  


Poszter-bemutatók

Ács Ferenc, Kristóf Erzsébet, Szalkai Zsófia, Breuer Hajnalka: Egy új emberi hőterhelés mutató: a bőrfelszín párolgással szembeni ellenállása PDF
Károssy Csaba: Az észak-atlanti térség naponkénti szinoptikus térképei és a Péczely-féle naponkénti makroszinoptikus időjárási helyzetek kódjainak hiperhivatkozásos adatbázisa PDF
Cséplő Anikó, Geresdi István, Czigány Szabolcs: Talajnedvesség hatása a ködképződésre PDF
Leelőssy Ádám, Varga-Balogh Adrienn, Mészáros Róbert: A CAMS európai levegőminőség-előrejelző modellek korrekciója magyarországi mérések alapján PDF
Pongrácz Rita, Barcza Zoltán, Kern Anikó: Alapvető éghajlati adatok származtatása PDF
Csilla V. Gál: Urban weather generators PDF
Szentes Olivér, Izsák Beatrix, Lakatos Mónika, Bihari Zita: Rácsponti megfigyelési adatbázisok pontosítása újramodellezett interpolációs paraméterekkel PDF
Varga Ákos János, Breuer Hajnalka: A WRF regionális klímamodellel számított hóvastagság verifikációja mérési és reanalízis adatbázisokkal PDF
Szabó Péter, Pongrácz Rita, Bartholy Judit: Éghajlati indikátorok megfigyelt és várható változásának attribúciója PDF
Molnár Beáta, Weidinger Tamás, Lucz Ildikó, Nógrádi Zsófia, Tasnádi Péter: Értik-e a középiskolások az időjárás-jelentést? Meteorológia a fizika órán PDF
Teknős László: Az elmúlt évek meteorológiai eseményeinek katasztrófavédelmi szempontú elemzése, értékelése PDF


Kapcsolódó dokumentumok:


Rendezvények